Naše fotogalerie

Nejnovější fotogalerie - zde !!!
- Zůstaňte v kontaktu a sledujte nás na účtu svav.rajce.idnes.cz , kde naleznete nejnovější fotogalerii.


#

1.setkání vdov sv.Hostýn

První setkání vdov s Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým se uskutečnilo 4.10.2012. Zúčastnilo se asi 80 žen převážně z Vizovického děkanátu.


Další foto »

#

2.setkání vdov Velehrad

Druhé setkání vdov se uskutečnilo 11.4.2013 opět s Mons. Janem Graubnerem a biskupem Pavlem Posádem. Zúčastnilo se asi 280 žen z 51 míst Moravy. Zazněla zde přednáška "Jak ze zármutku do náruče Boží."


Další foto »

#

Společná pouť vdov a vdovců sv.Hostýn

První společná pouť vdov a vdovců proběhla na sv.Hostýně 5.10.2013. Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Opět zaznělo poutavé svědectví o Boží pomoci po smrti partnera. Společenství se modlilo novou Křížovou cestu pro vdovy.


Další foto »

#

Zájezd Dolomity

Vítaný zájezd do italských Dolomit v době od 17 - 24.5.2014 vysoce převýšil naše očekávání. Krása hor, radostná a přátelská atmosféra každého z plně obsazeného autobusu osvěžila na těle i na duchu. Duchovně nás doprovázel P.Václav Altrichter.


Další foto »

#

Setkání vdov a vdovců Štípa

Pozvání na třetí setkání, které hostil kostel Narození Panny Marie ve Štípě dne 12.6.2014, přijal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Skvělé pohoštění a slunečný den přispěl k prožití radostného a požehnaného dne.


Další foto »

#

Pouť Lednické Rovne

Biskup Tomáš Galis nás při setkání ve Štípě pozval na tradiční pouť prarodičů ke sv.Anně v Lednickem Rovne. V sobotu 27.7.2014 menší skupinka vdov ze Zlínska pozvání přijala.


Další foto »

#

Společná pouť Olomouc

Stejně požehnaná jako předešlé akce byla i společná pouť ovdovělých v katedrále sv.Václava 16.10.2014. Pozvaný biskup Josef Hrdlička sice onemocněl, ale jeho připravenou homílii nám jako poselství přednesl biskup Pavel Posád, který ochotně otce biskupa zastoupil.


Další foto »

#

Duchovní obnova Velehrad

Na duchovní obnově na Velehradě se ve dnech 21. - 23.11.2014 setkala skupina 32 ovdovělých s Mons. Vojtěchem Šímou. Tato obnova se konala u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále. Připravili jsme se tímto na vstup do nového církevního roku.


Další foto »

#

Ustavující schůze Spolku

Ve středu 3. prosince 2014 se ve Zlíně sešli první zájemci o přihlášení do vznikajícího Společenství vdov a vdovců, z. s. I přes ztížené podmínky dopravy, způsobené silnou námrazou, se z blízkého okolí sešlo 32 ovdovělých.


Další foto »

#

Požehnání místnosti a křížové cesty

Do nově otevřeného sídla Společenství vdov a vdovců ve Zlíně zavítal ve čtvrtek 5. února 2015 generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, aby tyto prostory požehnal. Bohoslužbě a následnému posezení bylo přítomno na sedmdesát účastníků.


Další foto »

#

Vdovy a vdovci na duchovní obnově ve Zlíně

Pěšky, na kole, vlakem, busem, autem nebo trolejbusem putovalo z 22 různých míst olomoucké arcidiecéze téměř 60 účastníků ve čtvrtek 26.3. do klášterní budovy Regina ve Zlíně. Důvodem jejich cesty byla duchovní obnova.


Další foto »

#

Pouť do Mariazell

Společenství vdov a vdovců, z.s. nabídlo zájemcům z řad mariánských ctitelů pouť do rakouského Mariazell.
Další foto »


#

4.setkání ovdovělých Štípa

Hlavním hostem setkání ovdovělých, které se uskutečnilo 9. června opět ve Štípě, byl P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze a kněžský spirituál. Tato setkání ukazují, že si je ovdovělí už oblíbili.


Další foto »

#

Dolomity 13. až 20. června 2015

Možná se stane tradicí, že ještě před letními prázdninami obsadí na týden kapacitu Pastoračního domu Velehrad účastníci duchovně-rekreačního pobytu připraveného Společenstvím vdov a vdovců z.s.


Další foto »

#

Setkání v Kelči

Opravdu ve velkém stylu se vyrovnal Pepa Pitrun se svým příslibem z Dolomit a pozval nás (členy i nečleny Společenství vdov a vdovců) v sobotu 1. srpna 2015 do svého bydliště v Kelči.


Další foto »

#

Setkání ve Štípě

Požehnané bylo i setkání ve Štípě u příležitosti hlavní farní poutě k narození Panny Marie 8. září. Po společném obědu, slavnostní mši svaté v poutním kostele nechyběla ani návštěva místních kolotočů. Bavili jsme se dobře.


Další foto »

#

Setkání v Luhačovicích

Poslední menší akcí byl výlet do Luhačovic, kde nás pozvala na oslavu svého kulatého jubilea Marcela Šimoníková ze Seradic.


Další foto »

#

Šumperk

3. října 2015

Další foto »

#

Předvánoční setkání

15.12.2015. Zasedací místnost byla krásně vyzdobena a připravena na celodenní program. Po úvodním slově se přítomní rozdělili do 4 skupin, aby zhodnotili uplynulý rok a hlavně navrhli, co by přivítali v novém roce.


Další foto »

#

Dolomity 2016 (foto Ivo Buráň)

11. – 18. června 2016
Další foto »

#

Velehrad

7. září 2016

Další foto »

#

Slovenská Nimnica

23.9. – 30.9.2016

Další foto »

#

Šumperk

27.srpna 2016

Další foto »

#

Sv. Hostýn

20. – 23. 11. 2016

Další foto »

#

Adventní setkání

14. prosince 2016

Další foto »

#

Slovenská Nimnica

24.9. – 1.10. 2017

Další foto »

#

Pouť ke sv. Antonínu z Padovy

26. května 2018

foto 1 »

foto 2 »

#

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

19. –22. listopadu 2018

Další foto »