Zpráva z 3. setkání vdov v poutním kostele ve Štípě


Dlouho očekávané 3. setkání vdov s představiteli církve se uskutečnilo ve Štípě dne 12.
června 2014. Farní kostel narození Panny Marie zaplnilo téměř 300 vdov z mnoha míst celé
Moravy a dokonce mezi nás přijelo i pár vdovců. Hlavním celebrantem byl tentokrát Mons.
Tomáš Galis, žilinský biskup, obklopen dalšími 7 kněžími.

Po úvodní modlitbě svatého růžence všechny přivítala paní Alenka Panáková,
koordinátorka těchto akcí. Vyjádřila srdečnou vděčnost všem zástupcům církve a zvláště
vdovám, které přijaly pozvání do Štípy, a také zdůraznila význam setkávání vdov s lidmi,
kteří jim mohou jakýmkoli způsobem pomoci v jejich nelehké situaci či zármutku. O
vdovství, snášení utrpení i povstávání ze zármutku, krásně hovořil v homílii a krátkém
proslovu po mši sv. především samotný otec biskup Tomáš Galis. Velmi srdečně připomenul
a zdůraznil význam radovat se z maličkostí a projevil starost a důležitost pozitivního
duchovního působení, které je v životě křesťana nejdůležitější. Duchovně přijímat i dávat,
nést Boží lásku kolem nás, je nejdůležitější cesta křesťana.

Něžným pohlazením duše bylo procítěné violové sólo, po němž došlo ke krásnému
svědectví vdovy Marie Ventové z Plzně, která je zatím jedinou zasvěcenou vdovou (ad
experimentum) u nás. Zavzpomínala na odchod manželův a následné plné odevzdání se Bohu,
se kterým se rozhodla uzavřít nový „vztah.“ Její příběh je inspirujícím svědectvím a
příkladem pro mnoho dalších vdov, které nikdy nezůstávají s pomocí lidskou i Boží samy ve
svém truchlení. Krátce se zmínila i o možnosti dalších zasvěcování vdov v diecézích. Zatím,
bohužel, je toto ordo v přípravném stadiu.

Polední volno bylo využito k malému občerstvení, návštěvě psychologa, sociální
pracovnice i právníka. Někteří využili čas k prohlídce kostela, případně modlitbám a prosbám
k Bohu nebo ke svátosti smíření. Zvláště při posezení na farní zahrádce bylo vidět, jaký
význam má pro vdovy společné setkávání, které je přínosné především v rámci sdílení
podobných životních zkušeností, zážitků a prožitků, ve kterých si jsou ženy, jakkoliv rozdílné,
velmi podobné. Mnoho z nich se ve společenství milých a dobrých lidí těšilo velmi dobré
náladě, k čemuž přispělo i s láskou připravované občerstvení.

Po poledním „vydechnutí“ se uskutečnila přednáška profesora CMTF Pavla Ambrose SJ,
ThD, na téma „Jak nacházet radost v životě.“ Velmi laskavě a trefně poukázal na důležitost
projevu lásky k Bohu jakožto velké radosti, která se projevuje i v obklopení se ve svém
domově věcmi, které pro nás mnoho znamenají, které nám budou připomínat to, co milujeme,
či koho milujeme. Tak je možné nacházet radost, kterou tak můžeme dostávat, ale i dávat. Po
této přednášce následovalo ještě tradiční představení činností a služeb centra pro rodinu
v Olomouci a také pozvání na pouť vdov a vdovců, která je plánována na 16. října t.r. Celé
setkání končilo závěrečnou adorací, která byla doprovázena krásnými písněmi mladých
z místní scholy. Myšlenky při ní vyslovené směřovaly k prosbám o pokoru a vděčnost Tomu,
který s nesmírnou láskou bdí nad každým dnem našich životů.

Celá akce vzbudila nebývale pozitivní ohlas, vdovy dokonce chodily při odchodu z kostela vstříc jednotlivým organizátorům akce a děkovaly jim za toto milé a obohacující setkání.Bůh dá, aby vzkvétala činnost setkávání vdov a péče o jejich životy.

Pavel Hanke

  • Skládanka

  • Plakátek
  •