Vdovy a vdovci na duchovní obnově ve Zlíně


Pěšky, na kole, vlakem, busem, autem nebo trolejbusem putovalo z 22 různých míst olomoucké arcidiecéze téměř 60 účastníků ve čtvrtek 26.3. do klášterní budovy Regina ve Zlíně. Důvodem jejich cesty byla duchovní obnova pro ovdovělé, kterou zde připravilo Společenství vdov a vdovců, z.s. Obnovu vedl generální vikář Mons. Josef Nuzík, který se zde společně s účastníky zamýšlel nad tím, jak je důležité nezůstat ve smutku a bolesti, ale objevit, že štěstí každého je v Bohu, kterého postavím na první místo ve svém životě. Smrt patří k životu, ale křesťan ví, že je přechodem do věčného života, do míst, kde se setkám nejen se svými drahými, ale s milujícím Bohem. V poslední přednášce otec generální citoval některé povzbuzující myšlenky z apoštolské adhortace sv. otce Radost evangelia. Pravá radost není v tom, co nám nabízí svět, ale v tom, že i přes prožitou bolest, jsme milované Boží děti.

Součástí setkání bylo, vedle přednášek, mše sv. a adorace, i vzájemné sdílení se v menších skupinkách. Přítomní se zamýšleli nejen nad těžkými okamžiky jejich života, např. co bylo pro ně v době ovdovění nejbolestivější a jestli zažili v té době nějaké zklamání z přístupu jejich okolí. Podívali se na svůj život i z té lepší stránky a mluvili spolu o tom, kdo jim pomohl překonat obtíže a co by dnes sami mohli nabídnout jiným ovdovělým pro zmírnění žalu. Na závěr setkání seznámila předsedkyně společenství paní Alenka Panáková přítomné s dalšími plánovanými akcemi pro ovdovělé.

Marcela Řezníčková

  • Plakátek

  • Skládanka

  • Adorace (mp3)

  • Přednáška (mp3)
  •