ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA na Svatém Hostýně


20. – 23. 11. 2016

Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš

Těmito slovy zakončil P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, naši 4-denní adventní duchovní obnovu na Sv. Hostýně. Ústřední myšlenkou jeho promluv bylo Boží milosrdenství. Svaté brány byly sice už týden zavřeny, ale Bůh svým milosrdenstvím v našich životech přece působí dál. A k tomu jsme byli v čase osobního rozjímání vyzváni. Jaká je naše osobní zkušenost s nezměrnou Boží péčí o nás? Jsme dost citliví a vnímaví na vše, čím jsme opakovaně obdarováváni? A umíme projevit vděčnost každému, kdo nám projeví lásku Boží?

Nebylo snadné si poctivě přiznat, jak na tom každý z nás je. Bohu díky, otec Petr nám věnoval dostatek času, abychom mohli ve svátosti smíření nebo jen v duchovním pohovoru a hlavně s pomocí Ducha „vstoupit“ i do těch míst v srdci, která zůstávala dlouhá léta ve stínu. Pro všechny z 32 přihlášených to byl požehnaný čas. Je za co děkovat – exercitátorovi, prostředí poutního domu, ale hlavně všem, kteří modlitbou podporovali tyto dny.


  • Plakátek


  • Foto
  • P.Bulvas - 1 (mp3)


  • P.Bulvas - 2 (mp3)


  • P.Bulvas - 3 (mp3)


  • P.Bulvas - 4 (mp3)


  •