Setkání vdov


Ve čvrtek 11. dubna se na Velehradě uskutečnilo již druhé setkání vdov s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Loňské setkání mělo děkanátní charakter, ukázalo se však, že je třeba nabídku rozšířit na rozměr diecézní. Na Velehrad tak letos připutovalo téměř tři sta žen-vdov z 53 míst napříč Moravou. Hostem nejvzdálenějším byl Mons. Pavel Posád, pomocný biskup z Českých Budějovic.
Setkání začínalo v 9.30 hod. mší svatou v krásně opravené bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Velikonoční radost i povzbudivá slova otce arcibiskupa dodala všem novou naději. Troufám si říci, že i on hleděl s určitou nadějí na tento zástup vdov, který téměř zaplnil baziliku. K dalšímu programu jsme se přesunuly do Slovanského sálu Stojanova gymnázia. Kromě velmi podnětných přednášek na téma vdovství, jak otce arcibiskupa, tak paní Alenky Panákové, jsme měly možnost vyslechnout přímá svědectví dvou přítomných žen. Polední přestávka posloužila k nasycení i protažení, ale také k prohlídce sarkofágu otce kardinála Tomáše Špidlíka, na kterou nás prezentací s výkladem připravila průvodkyně baziliky.
Z bodu „připravované akce pro všechny ovdovělé“ mohu uvést pouť na Svatý Hostýn, která se bude konat v sobotu 31. srpna. A výhledově je v plánu také týdenní pobyt v Dolomitech. Závěrem jsme se ztišily k adoraci před Nejsvětější svátostí s požehnáním všem přítomným. Chvíle ticha při adoraci střídal zpěv dnes již dobře známého gymnaziálního sboru pod vedením Filipa Macka. K celkově krásnému a povzbudivému zážitku zajisté přispělo opravdu velmi vstřícné jednání školy i kuchyně. Určitě se tam budeme rády vracet.

Marie Dubská

  • Plakátek
  •