Adventní duchovní obnova


Obraťte se, mějte srdce čisté…

Těmito slovy nás Jan Křtitel, předchůdce Krista, každoročně zve do adventní doby. Zatímco v mnoha rodinách se v tento čas ukládá první upečené cukroví do krabic, Společenství vdov a vdovců, stejně jako vloni, svou přípravu na příchod Ježíše zahájilo 3-denní duchovní obnovou na Velehradě.

Skupina 32 účastníků je moc vděčná za všechna slova P. Petra Bulvase, vedoucího pastoračních center v Olomouci. Tentokrát nám nabídl, vedle denních mší svatých, adorací, společných modliteb církve i svátostí smíření, ve svých přednáškách hluboká slova o významu mše svaté pro každého z nás. Dovolil, abychom si jeho slova nahráli a v tichu domova se k nim mohli znovu vracet. Budou umístěna i na našich webových stránkách a na CD (k nabídce v naší kanceláři).

Jako „memento vitae“ nám na závěr zdůraznil tři slova: společenství, život a svědectví. Ano, nelze žít tzv. sólo křesťanství. Bohu díky, toto při všech setkáních bytostně zakoušíme. Duch dává život, to jsou slova Bible, proto se snažíme hned po procitnutí prosit o Ducha svatého. A pokud jsme otevření tichému Božímu hlasu v našem srdci, můžeme být pro lidi kolem nás opravdovými svědky Ježíšovy lásky.

A tuto lásku, Jeho pokoj, něhu i radost všem do letošního Adventu ze srdce přeje společenství ovdovělých.

AP

  • Plakátek  • Foto  • Velehrad 2017 - 1 (mp3)


  • Velehrad 2017 - 2 (wav)


  • Velehrad 2017 - 3 (wav)


  • Velehrad 2017 - 4 (wav)  •