Velehrad


7. září 2016

Poslední velké setkání tohoto roku se uskutečnilo začátkem září na Velehradě. I když se oproti roku 2013 sjelo méně účastníků, díky většímu sblížení za poslední roky byla atmosféra srdečnější a očekávání mnohem větší.

Nemalým dílem k tomu přispěla úvodní mše svatá s otcem arcibiskupem i jeho následná promluva v krásném, historií promlouvajícím, Slovanském sále Stojanova gymnazia. Jeho slova o tolik potřebném vzájemném odpuštění i velkých bolestných křivd nás vedla k hlubokému zamyšlení nad naším vlastním životem. Nemám ještě někde v srdci zapomenuté nebo záměrně vytěsněné zranění? Nezpůsobil jsem já sám někomu bolest? Umím se poctivě a v pravdě postavit před Pána?

Po delší polední přestávce a společném obědě přítomné zaujala přednáška MUDr. Jitky Krausové z Centra pro rodinu v Olomouci. Samotné téma „Cesta uzdravení aneb proměna ran“ bylo pro nás ovdovělé „šité na míru.“ Zvláště pro ty, které dělí od smrti partnera teprve krátká doba. Není v lidských silách zapomenout na bolest, ale je možné ji „přetavit“ skrze Ježíšovu lásku, skrze prosebnou modlitbu – zaznělo na závěr.

Silným duchovním zážitkem byla závěrečná adorace doprovázená sborem SGV pod vedením Mgr. Filipa Macka. Osvěženi a povzbuzeni do dalších dnů jsme se rozcházeli ke svým nejbližším. A mnozí se už těší na poslední dvě menší akce – Duchovní obnova na Sv. Hostýně a předvánoční setkání 14.12. na Regině.

Poděkování za tento požehnaný den patří všem. Každý přinesl na setkání kousek sebe samého a odnesl si silný prožitek doteku Boží lásky.

-AP-


  • Plakátek


  • Skládanka


  • Promluva


  • Přednáška (mp3)


  • Foto


  •