Ustavující schůze


Společenství vdov a vdovců ustanoveno ve středu 3. prosince se v klášterní budově Reginy ve Zlíně sešli první zájemci o přihlášení do vznikajícího Společenství vdov a vdovců, z.s. I přes ztížené podmínky dopravy, způsobené silnou námrazou, se z blízkého okolí sešlo 32 ovdovělých. Další zájemci se přihlásili telefonicky nebo e-majlem a své rozhodnutí postupně písemně potvrzují. K dnešnímu dni je z celkového počtu 64 převaha žen.

V úvodu setkání nás pozdravil a duchovně povzbudil P. Pavel Glogar SDB. Nemocného mladého umělce nahradilo houslové sólo V. Hudečka z CD a písní Madona s doprovodem houslí jsme se příjemně připravili na krátké seznámení se Stanovami, které budou umístěny na připravovaných webových stránkách Společenství. V nich je uvedeno ve stručnosti vše, co společenství nejen svým členům nabízí. Po dlouhých letech se tímto krokem církev i společnost obrací k té skupině lidí, která smrtí partnera prochází náročným životním obdobím.

Následovaly volby 5-ti členného předsednictva a kontrolní komise. Zaznělo i slovo o tom, co nám dále členství nabízí, čím nás obohatí a jak nám a všem potřebným ovdovělým může dále v životě pomáhat. Cenné, spíše osobní připomínky, pro nás měl i zástupce Centra pro rodinu z Olomouce pan Lubomír Nágl. Při pohoštění byl dostatek času na sdílení a vzájemné seznamování. Závěr patřil opět modlitbě a písni.

Pro ty, kteří budou mít v budoucnu zájem o členství stačí kontaktovat někoho z níže uvedených a domluvit další postup.

Další velmi důležité informace zazněly jako poslední. Každoročně se 2. adventní neděli spojíme v modlitbě v době od 18. - 19.hod. Každý na svém místě, s modlitbou svého srdce, ale důvěrou, že Bůh nás vyslyší. Pro letošní rok jsme prosili:

1. Za všechna místa na Zemi, kde jsou nepokoje, válečné konflikty, za pronásledované a za všechny oběti. Nezapomněli jsme ani na ty, kteří jsou nositelé zla.
2. Za naši vlast, za moudré a důstojné představitele, zákonodárce a vedoucí činitele. Zároveň jsme prosili za naši církev, její potřeby, jednotu, za papeže Františka a nové vylití darů Ducha pro všechny křesťany.
3. Za nás ovdovělé, za naše zemřelé partnery, za všechny naše potřeby, touhy a skrytá přání.

Jsme vděčni otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi, který nám tuto aktivitu požehnal a přidal moudré rady. Náš velký dík patří i těm kněžím, kteří nás podporují svým požehnáním i malým příspěvkem do začátku naší služby. V nemalé míře jde naše vděčnost i ke všem ovdovělým, spojeným s námi v modlitbě.

ap

  • Plakátek
  •