Návštěva ovdovělých v Šumperku


Pro dnes už početnou skupinu ovdovělých ze Zlína a okolí se pod výrazem Šum¬peračky skrývá velmi příjemná i velmi aktivní skupinka většinou ovdovělých žen z farnosti sv. Jana Křtitele v Šumperku. Jejich hlavní doménou je rozdávat radost, navštěvovat nemocné, společně se modlit, zkrátka pomáhat všude, kde je potřeba. Navíc svou zručností proměňují pletací přízi v kouzelné figurky (třeba i celý bet¬lém), které obdarovaného vždy potěší.

V roce 2014 se přihlásily na náš pobyt ovdovělých v Dolomitech. Podle shora uvedeného by bylo skoro nemožné, aby mezi námi nevzniklo přátelství, které se s každou další společnou akcí utužuje, nevy¬jímaje Dolomity 2015, kam tentokrát rád zavítal i jejich duchovní otec, P. Slawomir Sulowski.

Tamní farnost se na naši návštěvu 3. října náležitě připravila. Abychom mohli za¬čít mší svatou, upravil otec Slawomir i svůj nabitý program. Po mši svaté se nám u farního domu, který sousedí s kostelem, dostalo přivítání jako nějaké vážené zahra¬niční delegaci – kroje, zpěv a chléb se solí… V přízemí domu probíhalo současně setká¬ní rodin, takže nám byl vyhrazen sál v pa¬tře. Naše hostesky ve svých stylizovaných úborech se rychle přesunuly na schody, aby nás uvedly k prostřeným stolům, z nichž pak nejrychleji mizel teplý čaj či káva a při¬pravené chlebíčky a výborné pečivo. Jako vzpomínku na Dolomity jsme jim společně zapěly docela dlouhou, vlastními silami složenou Baladu na Dolomity. Před obědem v malé restauraci jsme zvládli komen¬tovanou prohlídku historického jádra města, které se odborně ujala jedna z žen. Odpoledne jsme v nedalekých Losinách navštívili historickou papírnu na ruční pa¬pír. V Evropě je nejznámější tím, že je už více jak 400 let stále v provozu. Z tohoto mi¬lého setkání, které nám naše Šumperačky připravily, jsme po krátké adoraci a svá¬tostném požehnání odjížděli s vědomím nádherného Božího daru, daru přátelství.

Marie Dubská


  • Historie města Šumperk


  • Plakátek


  • Balada ze Šumperka


  • Foto Šumperk


  •