Setkání v Adventu


Ráda bych se podělila pár slovy o adventním setkání ovdovělých, které se uskutečnilo 12. 12. 2017 ve Zlíně. Jsem si vědoma, že v současné době je nabídka kvalitních duchovních akcí pestrá, že není také jednoduché cestovat v seniorském věku v nevlídném čase mimo domov na celý den. Letos jsme zahájili setkání v kostele sv. Filipa a Jakuba v 9.30 modlitbou Radostného růžence. V 10 hodin celebroval mši svatou nově ustanovený pomocný biskup Josef Nuzík, který se už vícekrát našeho setkání jako generální vikář zúčastnil. Ve své homílii pronesl k přítomným laskavá a povzbuzující slova. Zná trápení mnohých prarodičů a ovdovělých velmi dobře. Po mši svaté byla ještě kratší adorace před Nejsvětější Svátostí, která byla opět balzámem pro naše duše i srdce. Při ní otec biskup za nás všechny děkoval za uplynulý rok a prosil o požehnání do roku nadcházejícího. Po mši svaté následovalo „novobiskupské“ požehnání.

Po duchovním programu jsme přešli do společenského sálu v budově nedaleké Reginy, kde na nás čekal oběd a další program. Setkání se účastnil i otec Václav Altrichter, který je nechodící, žijící nyní u sester Sv. Kříže v Kroměříži. Doprovázela ho ochotná farnice. Také nás krátce přišel pozdravit a povzbudit náš hejtman pan Jiří Čunek. Mezi nejstaršími účastnicemi byla i jeho maminka. Děvčata, dříve narozené kuchařky a jejich pomocnice, nám zazpívaly vtipnou píseň, kterou musely opakovat. Do programu přispěl i jeden vdovec, který přečetl veselé vyprávění o tom, jak si ovdovělí muži i manželé v hospodě radili, jak nezapomnět na rodinná výročí a svátky. Otce biskupa i nás přítomné dojala dvojice zpěvaček z Vnorov. Zpívaly o jeho životě, rodině, jeho cestě ke kněžství až k biskupskému svěcení. Byl čas i na dobré vtipy, sdílení a vzájemnou podporu. Uvědomuji si, že každé kněžské požehnání je velikou posilou pro náš život a novobiskupské požehnání zvláště. Po požehnání a osobním rozloučení, si ještě každý vzal milý dárek v tombole a s dobrým pocitem se vracel domů.

Ve Zlíně jsou pro fungování tohoto společenství velmi dobré podmínky. Zlínský hejtman, arcibiskup i kněží diecéze jsou této duchovní aktivitě ovdovělých nakloněni. Bývalý klášter Regina a kaple v budově i blízké okolí vyhovuje.

Ovdovělí se setkávají již více než 5 let. Po dlouhých přípravách stanov s pomocí právníka a malé kanceláře byl tento spolek ustaven 3.12.2014 a zaregistrován pod názvem „Společenství vdov a vdovců“, se všemi právy i povinnostmi. Hnacím motorem je předseda spolku paní Alenka Panáková, dále paní Marie Dubská, paní Marie Máčalová i celý velmi dobře sehraný a pracovitý tým dobrovolníků a dobrovolnic. Kancelář je v Regině, kde je možnost se poradit, potěšit nebo jen sdílet každý týden v pondělí 9-13 hod, ve středu 13-17 hod. Všechny uskutečněné i plánované akce jsou zdokumentovány na webových stránkách společenství: www.vdovyavdovci.cz. Požádejte vnuky nebo děti, ať vám tyto stránky najdou, které nejen přiblíží život tohoto společenství, ale které mohou zaujmout i další zájemce.

Co říci závěrem? Svatý otec František povzbuzuje, ať je rodina ovdovělých spojená Duchem Svatým. Opakovaně nám připomíná, jak je potřebné a nutné vytvářet společenství a pěstovat „kulturu vztahů.“

Věra Vášová, Vsetín

  • Plakátek  • Jak šel život našeho otce biskupa Josefa  • Foto
  •