Předvánoční setkání


„Každý den Pán mi sílu dává…“, těmito slovy písně a následnému odevzdání se Božímu milosrdenství skončilo radostné a hojně požehnané předvánoční setkání ovdovělých. A jak proběhlo?

Nečekaně se sešlo téměř 90 lidí, z nichž pouze tři odešli po úvodní mši svaté s generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem, domů.

Zasedací místnost byla krásně vyzdobena a připravena na celodenní program. Po úvodním slově se přítomní rozdělili do 4 skupin, aby zhodnotili uplynulý rok a hlavně navrhli, co by přivítali v novém roce. Nápadů bylo mnoho – poutě do míst, kde je otevřena svatá brána, postní a adventní duchovní obnovu, menší přátelská setkávání, jedno i vícedenní zájezdy, besedy, společné ozdravné pobyty aj. Teď bude záležet na přípravném týmu, jak s těmi návrhy naloží, jak úspěšně osloví duchovní otce na různé akce. Není snadné při jejich službě vyšetřit čas pro nás. I proto se pravidelně za ně modlíme.

Siestu po dobrém obědě vyplnilo kratší vystoupení dvou členek zlínské filharmonie BM, zakončené společnými písněmi. Hudba každého příjemně naladila a bohatá tombola, která hudbu vystřídala, náladu ještě více pozvedla. Ceny se získávaly od sponzorů a odměněn byl každý účastník toho dne. Různá vtipná vyprávění, příběhy, zážitky, anekdoty i další písně zaplnily zbytek odpoledne. Před čtvrtou hodinou bylo ještě nabídnuto občerstvení a s požehnáním do celého roku jsme se šťastní rozcházeli do svých domovů. Potěšeni a obdarováni, s pocitem, že máme nové přátele, že jsme našli porozumění a příjemně jsme prožili společné chvíle. Samota ovdovělých, absence citu, pohlazení a komunikace, se přece jen lépe snáší s druhými.

Kéž se naplní Origenova myšlenka, která byla mottem tohoto dne: „ Co ti prospěje, jestli Kristus kdysi přišel na tuto zem, jestliže nepřišel do tvé duše.“ Přejme si otevřená srdce pro Ježíšovu lásku, kterou stále přináší na tuto zem.

-AP-


  • Plakátek


  • Skládanka


  • Čtyři svíčky


  •