Setkání vdov a vdovců a požehnání nové místnosti Společenství


O setkání vdov a vdovců s Mons. Josefem Nuzíkem dne 5. února byl opět značný zájem. Již po desáté mohli přítomní slavit společně Eucharistickou oběť zakončenou krátkou adorací. Otec generální vikář ve své homílii připomněl, jak je pro každého z nás potřebné vidět ve svém životě za vším milujícího Boha a naslouchat jeho slovům, která nám zjevil ve svém Synu. Vyzval nás, abychom se, jako ti vyslaní učedníci z Markova evangelia nestarali, co budeme na svých vlastních cestách potřebovat, ale s důvěrou se spolehli na Boží péče o nás. I přes mnohé velmi bolestivé životní zkoušky, Bůh o nás přece ví a Jeho láska nás neopouští.

Zaplněná kaple v klášterní budově a další přinesené židle nabídly místa 70 přítomným. Milým překvapením byl příjezd P. Václava Altrichtra, který nás duchovně doprovázel na loňském zájezdu v italských Dolomitech.

Další krásnou chvílí bylo požehnání nové kanceláře nedávno ustaveného Společenství v 1.posch. budovy. Požehnání se vztahovalo nejen na samotnou místnost, ale i darované církevní dokumenty a nově vydanou Křížovou cestu pro vdovy (možno zakoupit ve Veni nebo na Regině). Mezitím se přítomní sešli ve společenské místnosti, kde ochotné ženy připravily pohoštění. K jubilejnímu, desátému setkání, nechyběl ani příbytek.

ap

  • Plakátek
  •