Postní duchovní obnova


Téměř 70 účastníků se dne 15. března 2018 setkalo v klášterní budově Regina ve Zlíně při duchovní obnově s P. Petrem Bulvasem, biskupským delegátem pro pastoraci. Po mši svaté a kratší přednášce jsme před Nejsvětější Svátostí meditovali nad jeho slovem. Pomůckou nám byla ikona Vzkříšení, kterou každý od něj dostal darem. Byla nosným pilířem i odpolední přednášky. Ikonu vytvořili 3 vyléčení narkomani z komunity Cenacola, založené s. Elvírou. Desítky vyléčených z drogové závislosti jsou svědectvím o zázracích dnešních časů. Originál je v Medjugorje a oslovuje a uchvacuje poutníky už dlouhou dobu.

Po společném obědě byla i možnost vzájemného sdílení, potěšení se navzájem a seznámení s dalším programem společenství pro rok 2018.

Duchovní setkání jsme zakončili modlitbou korunky Božího Milosrdenství. Postní duchovní obnova, s možností duchovního pohovoru, svátosti smíření obohacuje ženy a muže, kterým odešel životní partner mimo prostor a čas. Velké poděkování zasluhují zodpovědní organizátoři a hlavně laskavý a vstřícný otec Petr Bulvas. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Věra Vášová, Vsetín

  • Plakátek  • ikona Vzkříšení  • Foto  • P.Bulvas - 1 (wav)


  • P.Bulvas - 2 (wav)  •