Poděkování za pouť


Radost, spokojenost a poděkování, taková byla nejčastější reakce přítomných po adoraci,
která naši pouť v metropolitní katedrále svatého Václava v Olomouci ukončila.
Touhu i potřebu načerpat, jak po duchovní tak i lidské stránce, ukazuje už tradičně velká
účast, hlavně žen (plný presbytář, včetně přidaných židlí, v lodi neurčitý menší počet).
Hlavním celebrantem měl být Mons. Biskup Josef Hrdlička, který se však ze zdravotních
důvodů nakonec nemohl zúčastnit. O jeho duchovním spojení přítomné ujistil Mons. Biskup
Pavel Posád, který rád přijíždí na naše vdovská setkání. S velkou radostí přednesl již
připravenou promluvu oce biskupa Hrdličky, kterou nazýval pastýřským listem pro vdovy a
vdovce. Uvedené výňatky jasně ukazují kolik útěchy, naděje a opory skýtají biblické texty
týkající se vdovství:

„ Milé sestry a bratři, pokud budeme v Písmu svatém hledat zmínky o vdovách, najdeme jich
víc, než bychom očekávali. A mnohé jsou velmi působivé. Např. v žalmu 68 je Bůh představen
jako ten, který je ‚otcem sirotků a ochráncem vdov‘. Z toho jasně vyplývá, že sám nekonečný
Bůh vstupuje osobně na místo zemřelého muže a přebírá péči o osud rodiny. Novým
způsobem vstupuje do života dětí i ovdovělé ženy….. v nastalé samotě je to Bůh, kdo
milosrdně těší a pomáhá vdově i sirotkům překonat bolest nadějí…. Vždyť ten, koho ztrácí, je
s Bohem, je v jeho náruči…. Umění přát mu nebe jistě není nic snadného, ale kdo se o to
statečně snaží, pozná blízkost Boží…. Jsou věci, které člověk musí protrpět, probojovat, jedním
slovem PROMILOVAT! Svěřte Bohu svou samotu. On nezklame. On ji vyplní….

Dalšími výňatky z homilie Mons. Josefa Hrdličky (vdova ze Sarepty, vdova a její ‚halíře‘
v chrámové pokladnici) rádi obohatíme některý náš další příspěvek v ŽF.
K povznášející atmosféře jistě přispělo i malé pohoštění, kdy byla příležitost ke sdílení.
Polovina lidí tak našla milý útulek v místnosti za sakristií, druhá ve farním domě. O
pozvednutí ducha se následně postaralo hudební zastavení: varhany – Michal Vilím, zpěv – Kristýna Vrbovská.
Poděkování patří hlavně všem, kdo se na tomto setkání podíleli svým úsilím i modlitbou.

Marie Dubská

  • Skládanka

  • Plakátek
  •