Pouť do Mariazell


Téměř plný autobus poutníků, převážně ze Zlína a okolí, vyjížděl 27. května 2015 brzy ráno. Poslední poutníky jsme na palubě našeho autobusu přivítali V Otrokovicích, Ostrožské Nové Vsi a ve Strážnici. Skutečně poslední, padesáté místo čekalo na otce Nesvadbu, čilého Moraváka, který žije dlouhá léta ve Vídni. Jeho svižnost mysli a milé přivítání nás přesvědčilo, že jeho věk, (který by se lépe udával odpočtem od stovky) opravdu nekoresponduje s jeho milou vitalitou. Když ho vedoucí zájezdu, pan Vít Pořízek, požádal o službu duchovního doprovodu, přijal velmi rád.

Díky příjemnému a spolehlivému řidiči autobusu jsme do Mariazell „připutovali“ krátce po jedenácté hodině. Předem domluvenou společnou českou mši svatou jsme slavili ve 14 hod. v kapli sv. Michaela sousedící těsně s basilikou. Do té doby byla možnost prohlédnout si basiliku Panny Marie Celské a hlavně setrvat v modlitbě před její slavnostně oděnou soškou. Předložit Matce Boží všechno, co nás tíží, ale i děkovat za vše, co nám naše nebeská maminka už u Boha vyprosila. Velkým darem bylo pro nás novokněžské požehnání, které zrovna uděloval svým rakouským farníkům nově vysvěcený kněz. Ochotně a s radostí neváhal žehnat i nám.

Ve zbývajícím čase do odjezdu v 16 hod. byla možnost zakoupit upomínky, projít blízké okolí baziliky a navštívit ono důležité místo před dlouhou zpáteční cestou. Ve výšce 868 metrů alpského předhůří bylo téměř všem milé se trochu zahřát. Chladno sice bylo, ale z honících se tmavých mraků začalo pršet až na zpáteční cestě. Všem poutníkům i všem, kdo tuto pěknou pouť připravili, patří velký dík.

Bohu patří chvála za prožité chvíle, za možnost společných modliteb i v autobuse a bezpečný návrat domů.
Už se těšíme na další setkání ovdovělých ve Štípě dne 9.6.2015.

Marie Dubská

  • Plakátek

  • Skládanka

  • MARIAZELL – poutní místo v Rakousku

  • Homilie P.Jaroslav Nesvadba (mp3)
  •