Setkání v Lipníku nad Bečvou


V sobotu 1. září se sešlo 35 členů Společenství vdov a vdovců na „podolomitském“ setkání v Lipníku nad Bečvou, kde jsme strávili, jak věřím, příjemný den.

Jak vlastně k tomuto setkání došlo? Během letošního pobytu Společenství v Pastoračním domě Velehrad v Dolomitech byl s námi jako duchovní doprovod náš lipenský kněz P. Stanislav Suchánek a já jsem od 1. května 2018 pracovala jako průvodce po našem městě, tak mě napadlo, že by možná nebyl špatný nápad pozvat Společenství do našeho města a ukázat jim naše církevní památky. Po poradě s otcem Stanislavem jsme na závěr pobytu ve Svatém Martinu všechny do Lipníka pozvali, a tak se stalo, že jsme se v Lipníku nad Bečvou 1. září sešli.

Začátek našeho programu byl naplánován na 11. hodin, kdy pro nás otec Stanislav sloužil mši svatou ve farním kostele sv. Jakuba. Už kolem půl desáté začali přicházet na lipenskou faru první hosté. Většinou nepřišli s prázdnou a donesli něco dobrého k odpolední kávě.

Po mši svaté jsem našim hostům ukázala kostel sv. Jakuba a seznámila je s jeho historií. Pak jsme se přesunuli do restaurace hotelu Lípa, kde jsme se naobědvali a posilněni jsme pokračovali prohlídkou kostela sv. Františka Sefinského, který byl dříve součástí piaristického kláštera. Na závěr návštěvy tohoto chrámu jsme vyslechli malý koncert. Na varhany nám hrál Pavel Tomáš a zpívala Eliška Radostová.

Prohlídka našeho města pokračovala návštěvou bývalé synagogy, nejstarší na Moravě a druhé nejstarší v České republice, která dnes slouží jako kostel Církve československé husitské.

Kolem hradeb jsme došli ke kapli sv. Josefa, která má velmi pěknou freskovou výzdobu. Několik vytrvalců si pak ještě vystoupalo na věž kostela sv. Jakuba, ale většina se už těšila na kávu a dobroty, které jsme společně připravili. Když jsme si trochu odpočinuli a káva a pohoštění nám opět dodalo sílu, šli si někteří zájemci prohlédnout zvonici a zvony zde zavěšené.

Na faře jsme si povídali asi do půl šesté, kdy většina hostů odcházela na vlak nebo odjížděla vlastními auty. Na závěr příjemného dne, když už všichni byli na cestě domů, konečně po delší době přišel vytoužený vydatný déšť. Bylo to úžasné zakončení tohoto krásného setkání.

Božena Musilová  • Plakátek  • Foto
  •