Setkání v Kelči


Opravdu ve velkém stylu se vyrovnal Pepa Pitrun se svým příslibem z Dolomit a pozval nás (členy i nečleny Společenství vdov a vdovců) v sobotu 1. srpna 2015 do svého bydliště v Kelči. Vydali jsme se tam většinou auty, jen já kombinoval dálkový pochod, jízdu vlakem a auto (laskavostí paní ředitelky našeho společenství). Vstával jsem na Hostýnku ve čtyři hodiny (ráno), ale nakonec jsme všichni dosáhli cíle. Sešli jsme se v osmi na ranní latinské mši sv. v Kostele sv. Petra a Pavla v Kelči. Po mši sv. se nám věnoval o. Jan Bleša, který nás provedl zázemím kostela a seznámil nás s tím, jak to tam vše funguje a k čemu tam co je. Přes prázdniny se tam stará o různá farní dětská společenství. Pepa nás taky zavedl na kostelní věž s pěkným výhledem.

Pokračovali jsme prohlídkou exponátů dýmkařského muzea a pak jsme se přemístili do velkého zahradního obytného areálu, kde bydlí Pepa s rodinou. Bylo tam co prohlížet a taky čím se občerstvovat. Udělali jsme si pěší vycházku po městě a po návratu jsme besedovali, dívali se na videa z Dolomit a probírali různá témata co dál a jak ve společenství. Pepa nám připravil i kostýmy v pirátském stylu a tak jsme se mohli i přes náš věk vyblbnout. Setkání jsme uzavřeli venkovní grilovačkou a v podvečer jsme se začali pomalu rozjíždět (rozcházet) ke svým domovům.

Pepo díky za všechno, jsi jednička s hvězdičkou!

Ti, kteří se nedostavili pro svá malicherná jiná vytížení mohou jen litovat.

Ivo Buráň


  • Foto
  •