Duchovně - rekreační pobyt v Dolomitech


Od 9. - 16. června 2018 probíhal týdenní pobyt v pastoračním domě ve Svatém Martinu v italských Dolomitech, které pořádalo Společenství vdov a vdovců. Autobus byl zaplněn do posledního místa a atmosféra byla velmi příjemná. I když cesta byla náročná a dlouhá, ubíhala rychle, protože jsme mohli sledovat krásnou krajinu kolem sebe, naslouchat slovům našich průvodců a připojit se k modlitbám i zpěvům. V pastoračním domě nás opět mile přivítal P. Antonín Hráček a Anička Čechmanová, kteří pastorační dům spravují. Celý týden nám byli k dispozici a i díky jim jsme se cítili jako doma. Každý den byla sloužena v kapli mše svatá, v promluvách se střídali otec Antonín a doprovázející P. Stanislav Suchánek. Oba nás dokázali duchovně povzbudit a naladit.
Jednotlivé dny jsme vyjížděli na různá místa a vydávali se na túry podle náročnosti, jak si kdo troufal. Prožili jsme krásný průvod k svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Svaté Magdaléně a po setmění jsme obdivovali ochotu a nadšení mladých lidí, kteří "nazdobili" okolní hory hořícími ohni - ty vytvářely ve svazích obrazce kříže, Božského Srdce, či Nejsvětější Svátosti a lemovaly hřebeny hor v údolí Gsies v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Místní lidé vyzdobili okna vitrážemi s křesťanskými symboly či obrazy svatých a prosvítili je do ulic. Měli jsme možnost také projít stezku svatého Františka, během níž jsme se zastavovali k rozjímání nad slovy Hymnu na stvoření, sledovali jsme symbolická znázornění a zamýšleli se nad slovy Písma. Cestou jsme obdivovali krásu přírody i hukot vodopádu a na vrcholu jsme se směli ukrýt před deštěm a prožít na konci cesty mši svatou v kapli svatého Františka a svaté Kláry. Během týdne jsme se dostali k krásnému jezeru Pragser Wildsee, na vrchol Lagazuoi, kam jsme vyjeli lanovkou do výšky téměř 3000 metrů. Poslední den pobytu se mnohým podařilo obejít i jednu z dominant Dolomit - vrchol Tree cime, česky Tři zuby. Počasí na túry nám přálo, a když ve středu pršelo, jeli jsme na prohlídku rakouského Innsbrucku, jímž nás provedla skvělým a fundovaným výkladem česky hovořící průvodkyně. Obdivovali jsme největší renesanční zámek v Rakousku Ambras, císařský kostel s největší hrobkou císaře v západní Evropě (Maximilián 1). Prošli jsme Boulevard Marie Terezie se svými historickými skvosty.
Během večerů jsme zažívali spoustu zábavy při různých vystoupeních. Pobavilo nás společenství žen ze Šumperka i skupina mužů, karneval a tombola, zpívalo se s harmonikou i bez ní. Poslechli jsme si zajímavé povídání o duchovní symbolice v kapli Panny Marie, která se nachází v přízemí pastoračního domu a v níž jsme se scházeli na mše svaté, adorace i modlitby.

Velké poděkování patří všem organizátorům, především Alence Panákové, která pobyt zajistila, jejím pomocníkům, panu řidiči, paní kuchařce a především Pánu Bohu. Spokojenost byla veliká, navázali jsme nová přátelství a těšíme se na setkání na dalších akcích.

Markéta Matlochová



  • Plakátek



  • Homílie o. Antonína Hráčka (wav)


  • Blahoslavenství a běda turistům



  • Foto




  •