Adventní setkání


středa 14. prosince 2016

Poslední letošní akcí bylo „Setkání v Adventu.“ Proti loňskému roku byl zájem mnohem vyšší. Celkem 122 ovdovělých se sešlo nejdříve v kapli Reginy. A kupodivu, nikdo stísněný prostor ani nevnímal. Pozvaný Mons. Josef Nuzík byl sice nečekaně odvolán ČBK do Prahy, ale zajistil za sebe skvělou náhradu. P. Ing. Vojtěch Kološ, hlavní ekonom kurie, nás v homílii „nakazil“ svou vnitřní radostí a připomněl naše vdovské povolání – být pilířem modlitby pro svou rodinu, farnost i svět. Milým překvapením při mši sv. byl i P. Pavel Glogar. Díky otče !

Následná slova ředitele filharmonie RNDr. Josefa Němého, provázené violovým sólem koncertního mistra Pavla Březíka, bylo skvělým pokračováním programu. Společný oběd je vždy vítanou chvílí pro sdílení novinek v našich životech, dobou povzbuzení i naslouchání. Velmi očekávaná byla módní přehlídka 55+. Úvodní slova k ní nám měla připomenout to, co umí dát jen žena, co nám vložil do srdce Bůh - darovat něhu, pohlazení, obětovat se, darovat sebe. Bohužel, ženskost se z dnešního světa vytrácí. Milé manekýny nám tuto roli ženy připomněly.

Bohatá tombola, vtipná vyprávění, zpěv a nakonec požehnání do nového roku zaplnily dobu do rozloučení. Všichni zůstáváme vděčni za hluboké a krásné vztahy, které se zase o něco prohloubily. Co víc si můžeme přát!

Velké poděkování našeho spolku SVaV patří panu Pavlu Záleskému za trpělivost, velkou vstřícnost i mnohé cenné rady. Stejně i členům redakce Nezbedy. Díky!

  • Adventní čas s módní přehlídkou  • Plakátek


  • Foto
  •