4.setkání ovdovělých Štípa


Hlavním hostem setkání ovdovělých, které se uskutečnilo 9. června opět ve Štípě, byl P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze a kněžský spirituál. Tato setkání ukazují, že si je ovdovělí už oblíbili. Těší se nejen na společnou mši svatou, na obohacující a tolik potřebné svědectví vdovy či vdovce, na chvíli hudebního ztišení, ale i na sdílení během polední přestávky s nabídnutým občerstvením. Mnozí využili také čas ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, či k poradě se sociální pracovnicí nebo terapeutem. Letos byla možnost zakoupit si i knihy týkající se vdovství („Život po ztrátě manžela“ od A. Daikerové a „Křížová cesta pro vdovy“ – obojí možno zakoupit v kanceláři Společenství na Regině) nebo pro vzpomínku barevnou placku s kostelem Narození P. Marie a webovou adresou.
Program završila skvělá přednáška hlavního celebranta, letos na téma Když Bůh mlčí, která je k poslechu, včetně homilie ze mše sv., na našem webu. Program jsme ukončili krátkou adorací s požehnáním.

Že jsou tato setkání plodná a lidmi oblíbená, se při odchodu zračilo v jejich spokojených tvářích. Poděkování patří všem, kteří přispěli k organizaci celé akce.

Marie Dubská

  • Plakátek

  • Skládanka

  • Přednáška - Když Bůh mlčí(mp3)

  • Homilie P. Mgr. Jan Linhart (mp3)
  •