10. jubilejní setkání ve Štípě


10. jubilejní setkání vdov a vdovců se konalo dne 27. května 2017 na poutním místě ve Štípě. Bylo zahájeno modlitbou růžence a po ní následovala pontifikální mše sv. sloužená emeritním světícím biskupem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem Hrdličkou. Ten ve své homilii vykreslil postavu Panny Marie jako té, která nám má co říci i v našem životě, často nelehkém a plném úskalí, svým příkladem pokorné služebnice, matky a manželky. Byla to nesmírně povzbuzující a optimistická slova otce biskupa, svědčící o jeho velké solidaritě a lásce k nám. Po mši svaté následovalo poutavé svědectví Jana z Hodonínska, které přítomné zaujalo natolik, že odměnili překvapeného přednášejícího upřímným potleskem. V dalším dopoledním programu vystoupil ženský pěvecký sbor Divinum z Valašské Polanky s několika zdařilými vlastními i převzatými skladbami.

V poledne proběhl pro všechny zúčastněné oběd v blízké restauraci, potom následoval asi hodinový odpočinek na zahradě vedle kostela a od dvou odpoledne pokračoval program v místní Sokolovně. Zde nejprve vystoupily v krátkém, ale vtipném představení vdovy ze Šumperka. Po nich zaujal místo na pódiu ženský taneční soubor Rut z Prostějova, který předvedl působivé a temperamentní tance ze starověkého Izraele. Ty jsou ozdobou každé významné události v životě Izraelců dodnes. Na konci odpoledního programu proběhla v poslední době stále oblíbenější módní přehlídka 55+ často odměňovaná bouřlivým potleskem. Před čtvrtou hodinou bylo jubilejní setkání zakončeno společnou modlitbou a zpěvem hymny vdovců a vdov „My plujem dál a dál k Ježíši svému.“ Poté jsme se rozcházeli spokojeni a radostní do svých domovů. Velký dík za náročnou organizaci tohoto setkání patří Alence Panákové, která si zaslouží nejvyšší uznání od nás všech. Budeme se všichni těšit na další podobná setkání, která jsou pro každého z nás velkým povzbuzením, a proto je jich tolik zapotřebí. Bohu díky!

Jan Putna


  • Plakátek  • Homílie Mons. Josefa Hrdličky  • Článek v KT č. 22  • Foto  • Foto (stipa.cz)  • Video (10. Jubilejní setkání ve Štípě - Hana Lancová)
  •