1.setkání vdov na sv. Hostýně


Vdovství postaví ženu do velmi náročného a nečekaného období. Musí zvládat povinnosti, ke kterým nemá vztah ani zkušenosti. Pod tíhou této zátěže často ztrácí víru i naději. Každý z nás potřebuje bytostně zakoušet, že je přijímán a milován. Přesto se dnes často lidé pozůstalým z nedostatku poznání vyhýbají, neumí s nimi navázat kontakt. Přitom Boha jako Lásku zakoušíme především skrze druhého člověka.

Toto bylo motivací pro 1. setkání vdov s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem dne 4. října 2012 na Sv. Hostýně. Po společné mši svaté se pokračovalo v poutním domě, kde přítomné vyslechly povzbuzující slova otce arcibiskupa. Hovořil o tom, že církev jim chce, po mnoha staletí, nabídnout pomocnou ruku a vyzval je k aktivnímu zapojení do života farností. Byl čas i na vzájemné sdílení a svědectví. Společný oběd také přispěl k otevřené atmosféře.

Všechny si uvědomují, že život křesťana je i životem služby druhým. Nejen v kruhu rodiny, ale celého společenství církve a má směřovat především k větší slávě a chvále Boží. Proto už teď chtějí nabídnout své modlitby za oživení víry v naší diecézi i národě a za nové vylití darů Ducha pro celou církev.Vychází přitom z vyhlášení Roku víry svatým otcem k 50. výročí 2. VK a jeho apoštolského listu Porta fidei (Brána k víře). Benedikt XVI. hovoří i o hluboké krizi víry, která postihla množství lidí (srov. čl. 2).

ap

  • Plakátek
  •