ŠUMPERK


Do seznamu mnoha letošních akcí Společenství vdov a vdovců přibylo v sobotu 27.8. další krásné a požehnané setkání. S radostí jsme přijali pozvání našich ovdovělých sester ze Šumperka. Ranní mši svatou vystřídalo posezení na faře, kde nás vítalo bohaté pohoštění. Vzpomínalo se hlavně na společné chvíle v Dolomitech, prohlížela se alba, zpívalo, vyprávěly humorné zážitky. S dobrou náladou jsme poté procházeli historickou částí města, jehož architektura se podobá Vídni. Společný oběd byl také časem sdílení a naslouchání. Odpoledne patřilo prohlídce muzea pověstných procesů upalování čarodějnic. Návštěva nás vedla k zamyšlení nad neslýchanou krutostí všech obětí inkvizice.

Závěrečné posezení s různými návrhy a dalšími akcemi spolku bylo zakončeno adorací a svátostným požehnáním otce děkana. Tečkou za celým dnem a milým překvapením byl zpěv našeho kamaráda z Kelče. Známá melodie Amazing grace – Úžasná milost naplnila před rozloučením naše srdce hlubokou vděčností. Ano, mít blízkého člověka, dobrého přítele, je velký dar, úžasná Boží milost.

Alenka Panáková


  • Plakátek


  • Foto


  •