Papež František prosí o modlitby„Pociťuji hlubokou bolest nad touto tragédií a ujišťuji svojí modlitbou za zemřelé a za jejich rodiny. Důrazně apeluji na mezinárodní společenství, aby rozhodně a neprodleně zasáhlo a předešlo tak opakování podobných tragédií. Jde o muže a ženy, naše bratry a sestry, kteří hledají lepší život, trpí hladem, pronásledováním, nemocemi a vykořisťováním; jsou oběťmi válek a touží po životě. Hledají štěstí. Vybízím k soukromé tiché a pak společné modlitbě za tyto bratry a sestry. Zdrávas Maria… (Převzato z Radio Vaticana)