Osamělý křesťan


Každý z nás byl Bohem povolán, aby prožíval plnost štěstí v láskyplných vztazích. Přesto Bůh dopustí, aby ten nejkrásnější a nejdůvěrnější vztah muže a ženy byl často po mnoha letech nečekaně přetržen. Pozůstalý partner vstupuje do velmi bolestivého období.

Dnešní doba zatím jen pomalu nachází cestu k ovdovělým. Toto poznání bylo impulsem pro skupinu vdov a vdovců ze Zlínska, společně hledali způsoby, jak k těmto lidem vyjít, jak jim pomoci najít nové místo v rodině, mezi přáteli, v církvi.

Během dvou let jsme uskutečnili již pět velkých setkání, kterým Bůh hojně požehnal. Zazněla při nich svědectví o síle a Boží moci, která nám v tomto těžkém období pomohla. Setkání byla také příležitostí k osobnímu sdílení a naslouchání, k bytostnému prožitku blízkosti druhého člověka, k cestě, jak vyjít ze svého přetrvávajícího zármutku. Stejně vítaný byl i společný zájezd do italských Dolomit.

Každý společně trávený čas přispívá k hlubšímu prožitku tolik potřebného uvědomění si vlastní důstojnosti a jedinečnosti, vědomí, že i přes ztrátu jsme stále milováni. Jsme na cestě, ale víme, že jsme vyšli ze sebe a chceme i nadále nabízet všestrannou pomoc všem potřebným.

AP