Plán akcí na rok 2018


Leden: 25.1. v 17.00 – modlitební setkání za pokojný průběh a dobrý výsledek druhého kola prezidentských voleb. Motto: Naše země potřebuje moudrého a důstojného reprezentanta naší země.

Únor: 27.2. - výroční a zároveň volební schůze členů. Po skončení pro zájemce přednáška „Jak předcházet cukrovce a postup při léčbě“ – v jednání prof. MUDr J. Rybka.

Březen: 15.3. - Celodenní setkání s cílem poznat význam těchto svátků nejen pro křesťany, tradice těchto dnů v jiných zemích, duchovní doprovod – P. Petr Bulvas

Duben: - termín v jednání – setkání s významnou osobností kulturního nebo politického života našeho kraje, následná beseda, diskuze, popř. foto prezentace.

Květen: - 26.5. – poutní zájezd ke kapli sv. Antonína Paduánského u Blatnice. Po duchovní části bude následovat sdílení, seznámení s historickými památkami v okolí. Důležitý je také přínos tohoto regionu pro zachování lidových tradic Slovácka – beseda.

Červen: 9. – 17.6. – zájezd do italských Dolomit s relaxačním i turistickým obsahem, denní výjezdy s různě obtížnými trasami, výjezdy lanovkou, okružní jízda Dolomit, návštěva hlavního města Tyrolska Innsbrucku.

Červenec a srpen – menší setkávání: Kelč, Štípa, Rusava, Hostýn aj. s cílem upevnit vzájemné vztahy, povzbudit ty, kteří strádají, relaxační chvíle, prostě být sobě blízko.

Září: 12. – 19.9. – společný pobyt v lázních ve slovenské Nimnici, v ceně 7-denního pobytu je 18 procedur sloužících k upevnění fyzického i duševního stavu člověka. Tentokrát je to už 3. pobyt a zájem o ně stále roste.

Říjen: termín v jednání – společné setkání na Regině s cílem sdílení, naslouchání, zkušenosti ze života ovdovělého – jak nejlépe toto náročné období zvládnout, kratší film o této problematice. Účast psycholožky!

Listopad: termín v jednání – dobrá příprava na Advent a samotný vánoční čas, čím jsou Vánoce pro každého z nás, jak nejlépe tuto dobu prožít, abychom se vzájemně obohatili ve vztazích v našich rodinách.

Prosinec: 11.12– „Setkání v Adventu“ – formačně vzdělávací setkání. Po mši sv. v kostele s Mons. Josefem Nuzíkem, biskupem diecéze, následuje na Regině společenské odpoledne, kde se představí naše menší skupiny z různých míst kraje, zpěv, předání drobných dárků, sdílení. Letos už po čtvrté a zatím vždy hojně navštívené.

Na každou akci bude vždy k dispozici plakátek –tisk, Radio Proglas, náš web, poštou!