Plán akcí na rok 2016


LEDEN
příprava celoročního programu a schválení předsednictvem + přípravným týmem

ÚNOR
výroční schůze SVaV dne 23.2.
a po ní přednáška s fotoprezentací MONGOLSKO – Země neznámá?

BŘEZEN
22.3. přednáška NIKARAGUA
– Země dvou tváří – Ing. Antonín Kusbach PhD
15.3. příprava na Velikonoce - P. Jan Szkandera , Regina Zlín

DUBEN
20.4. jednodenní zájezd na Vysočinu
– Dačice, poutní místo Kostelní Vydří, Slavonice Dačice – muzeum kostky cukru, Kost. Vydří – Karmelitánský klášter- rozsáhlé knihkupectví- knihy, upomínkové předměty, bio potraviny…, Slavonice – vyhlídková věž a hlavně centrum, které je zapsáno v dědictví UNESCA

KVĚTEN
10. – 11. 4. dvoudenní zájezd do Polska
– místo života Jana Pavla II –historická část města, návštěva 3. největšího poutního místa v Evropě – Cestochowa, historický Kraków – místo korunovace polských králů + poutní místo Lagiewniky
30.5. velká pouť ve Štípě s účastí psychologa, terapeuta, poradna pro citově strádající, duchovní osoba – přednáška „Jak zvládat pomocí víry úmrtí partnera“, bohaté pohoštění, prostor na sdílení

ČERVEN
8-denní zájezd do italských Dolomit
–turisticko zotavující pobyt v poutním domě Velehrad

SRPEN
27.8. zájezd do Šumperka
, návštěva muzea čarodějnických procesů, prohlídka historické části města – architektura podobná vídeňské, kulturní vystoupení místní skupiny ovdovělých

ZÁŘÍ
7.9. velké setkání na Velehradě
s arcibiskupem Janem Graubnerem, prohlídka basiliky, vernisáž sochaře Otmara Olivy, přednáška psychiatra MUDr Krausové „ Jak léčit naše zranění po úmrtí partnera a jak dál v životě“ v historicky významném Slovanském sále
23. – 30.9. společný pobyt ve slovenských lázních Nimnice

ŘÍJEN
26.10.
přednáška s fotoprezentací
Aljaška 12 let poté… Ing. Antonín Kusbach PhD

LISTOPAD
20.- 23. pobyt na sv. Hostýně
– příprava na Vánoce – co znamenají pro mě Vánoce, jak se na ně nejlépe připravit a nejlépe je prožít – P. Petr Bulvas

PROSINEC
14.12. – Adventní setkání na Regině
, mše svatá, vystoupení ředitele filharmonie, sólový přednes konc. mistra na violu, společný oběd, módní přehlídka 55+, zábavná část

Každá akce vyžaduje náročnou přípravu: propagace, jednání se zařízeními, osobami, doprava, potřebné tiskoviny, odměny pomocníkům, různá pohoštění, pozvání hostů, aj. Jubilanty (60, 70, 80, 85)navštívíme a odměníme malými dárky. Dále navštěvujeme nemocné doma, v nemocnici nebo v ústavech. Všechno je to naše dobrovolná činnost. Pouze služby v kanceláři jsou odměněny 60 Kč/hod. Jedinou skutečnou a nejcennější odměnou naší služby je vděčnost přítomných za společné chvíle, za blízkost druhého člověka.