Plán akcí na rok 2017


LEDEN: 26. 1. Modlitební setkání v kapli Reginy – prosby za jednotu křesťanů, za všechny oběti násilí a válek, osobní díky a prosby

ÚNOR: 16. 2. Setkání v kapli kláštera s modlitbou chval a díků

BŘEZEN: 2. 3. Regina – přednáška: „UTAH a život mormonů“, Ing. A. Kusbach PhD

DUBEN: 6. 4. Jednodenní postní duchovní obnova – Mons. Josef Nuzík

KVĚTEN: 12. - 13.5. poutní místa dědictví UNESCA: Zelená hora, Český Krumlov – náměstí, přejezd do rakous. Lince, nocleh, dopoledne prohlídka historických míst 27.5. desáté jubilejní setkání ve Štípě, bohatý program a významní hosté

ČERVEN: 11. 6. – 17. 6. společný pobyt na sv. Hostýně s denními výjezdy do okolí (lázně Teplice, Kelč, lázně Kostelec, Bystřice…)

ZÁŘÍ: druhá polovina měsíce – společný pobyt ve slovenských lázních Nimnice

ŘÍJEN: 19.10. přednáška: „Jak nejlépe udržet svěží mysl a paměť do pozdního věku“

LISTOPAD: 26. – 29.11. Adventní duchovní obnova Velehrad, exercitátor P. Petr Bulvas

PROSINEC: 12.12. tradiční adventní setkání na Regině, hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík

Podrobnosti budou vždy včas uvedeny na plakátku, v ŽF, v KT nebo na Proglasu Změna programu nebo hosta je možná!