Plán akcí na rok 2016


vychází z přání ve skupinách dne 15.12. 2015

Leden: modlitební setkání 21. 1. 2016 - je nabídnuto lidem v ŽF, program je připraven.

Únor: výroční schůze (kratší, je třeba vybrat členský příspěvek) spojená s přednáškou „Mongolsko – Země neznámá“ + beseda. kdy: 23.2. ve 14.30; beseda začátek 16.00 hod.
Zápis z výroční schůze Společenství vdov a vdovců, z.s.

Březen: postní jednodenní duchovní obnova na Regině(před sv. týdnem) – poprosit P.Petra Bulvase kdy: 15.3.

Duben: jednodenní pouť do Kostelního Vydří, kde je Svatá brána – mše sv., návštěva knihkupectví, zajistit párky do ambitu, zastávka v Dačicích a Slavonicích, je domluveno s převorem. Pokud nebudeme mít vlastního duchovního otce, Karmelitáni nám odslouží mši svatou.
kdy: 20.4.

Květen: 2-denní pouť - Czestochowa + Wadovice+ Łagiewniky, Kraków
kdy: 11. – 12.5. – ubytování zajistily sr. Karmelitky ze Štípy

Červen: 5. setkání vdov a vdovců Štípa, je pozván P.Vojtěch Kodet O.Carm – 20. května slaví 60 let. Termín bude sdělen podle otce Vojtěcha.
11. – 18. 6. Dolomity – je domluveno a potvrzeno P. Antonínem Hráčkem

Červenec – srpen : nabídneme pobyt ve slovenské Nimnici (info paní Fojtíková) a prodloužený víkend na Grúni – Ivo Buráň – bude včas upřesněno

Září: společná pouť na Velehradě – účast přislíbil o. arcibiskup Jan Graubner
Přednáška: MUDr. Krausová nebo doc. P. Peter Tavel – děkan CMTF; pohoštění
kdy: termín podle času hlavního celebranta

Listopad: adventní duchovní obnova Hostýn
Kdy: 20.11.–23.11. je pozván P. Serafim Smejkal O.Carm

Prosinec: předvánoční setkání na Regině
kdy: 14.12.

Změna termínu nebo duchovního doprovodu možná!
Dne 18.2., 19.5., 23.6. modlitební setkání v kapli Reginy – březen a duben nebudou, protože jsou jiné větší akce!