Vítejte na našich stránkách

Vdova, vdovství

"Když Bůh stvořil ženu, byla to kost z mých kostí a tělo z mého těla, řekl o ní první člověk Adam (Gn 2,24) a dále čteme, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem (Gn2,24). To Bůh rozhodl a vybudoval ženu z mužova nitra a přál si, aby spolu žili v lásce a měli potomky. Tímto biblickým pohledem se dá vysvětlit, proč smrtí manžela umírá polovina jejího „já“, proč je její vlastní bytí otřeseno ve svém základu. Otázka jak dál žít bez toho, který stál dlouhá léta po jejím boku, jak najít vnitřní rovnováhu, radost a naději, jak znovu najít své ženství a přimět srdce k lásce, zůstává dlouhé měsíce, někdy i roky, jejím společníkem. Je to období bolestné, plné vnitřních i vnějších bojů, na které není žena připravena."Slova nejvyššího pastýře olomoucké diecéze Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa

"Po právní stránce je vdova svobodná, protože smrtí manžela skončila platnost manželského slibu, v němž si oba slibovali lásku, úctu a věrnost až do smrti. O lásce však píše svatý Pavel, že nikdy nepřestává. Tak smrtí jednoho z manželů získává láska druhého jinou podobu. Může se projevovat modlitbou za zemřelého, kterému je tímto způsobem možné pomáhat k dosažení plné blaženosti v nebi. Může se věnovat společným potomkům. Může se věnovat dobročinnosti, která přispívá k šíření lásky vůbec, a taky oslavě Boha, která je nejvyšším projevem čisté lásky. Pokud se znovu vdá, aby žila pro novou rodinu, neudělá chybu. Pokud zůstane sama, je dobře, když dále rozvíjí svou lásku i úsilím o svatost, aby její modlitby za zesnulého manžela byly tím účinnější a aby také rostla její naděje na společné shledání v Boží slávě."

+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký 

Zveme Vás:

ADVENTNÍ
DUCHOVNÍ OBNOVA
(28.11. – 1.12. 2022)

Srdečně zveme všechny ke ztišení před Vánocemi.
---Informační dopis---


 

ČERVENÁ STŘEDA
(23. listopadu 2022)

Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru.


 

Vzpomínková bohuslužba
P. Antonína Šuránka
(8. 11. 2022)

Srdečně zveme všechny kněze a věřící na vzpomínkovou bohoslužbu služebníka Božího P. Antonína Šuránka.
 

Konference o evangelizaci
(11. - 12. listopad 2022)

Informace a přihlašování: www.evangelizace.cz
 

Pozvání k modlitbě
září 2022
 

MODLITBA ZA MÍR
VE SVĚTĚ


 
 

Anketa

 

Rozhovory, Modlitby

 

Peněžité dary

 

Plán akcí na rok 2016

 

Plán akcí na rok 2017

 

Plán akcí na rok 2018

 

Plán akcí na rok 2019

 

Plán akcí na rok 2020

 

Další informace, odkazy

 

Napsali o nás

 

Nástěnka

 
 

 

 

Starozákonní vdova RÚT

#Pohanka Rút (Rt 1,1–4,22)


Příběh o Rút najdeme v samostatné knize Bible stejného názvu.
Autor je neznámý a doba vzniku se klade do 12.–11. st. př. Kr.
V hebrejské Bibli je tento romanticky laděný příběh částí tzv. Spisů, sestávajících mimo jiné i z 5 svátečních svitků, které byly a dodnes jsou, čteny v synagogách o vybraných židovských svátcích.