Vítejte na našich stránkách

Vdova, vdovství

"Když Bůh stvořil ženu, byla to kost z mých kostí a tělo z mého těla, řekl o ní první člověk Adam (Gn 2,24) a dále čteme, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem (Gn2,24). To Bůh rozhodl a vybudoval ženu z mužova nitra a přál si, aby spolu žili v lásce a měli potomky. Tímto biblickým pohledem se dá vysvětlit, proč smrtí manžela umírá polovina jejího „já“, proč je její vlastní bytí otřeseno ve svém základu. Otázka jak dál žít bez toho, který stál dlouhá léta po jejím boku, jak najít vnitřní rovnováhu, radost a naději, jak znovu najít své ženství a přimět srdce k lásce, zůstává dlouhé měsíce, někdy i roky, jejím společníkem. Je to období bolestné, plné vnitřních i vnějších bojů, na které není žena připravena."Slova nejvyššího pastýře olomoucké diecéze Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa

"Po právní stránce je vdova svobodná, protože smrtí manžela skončila platnost manželského slibu, v němž si oba slibovali lásku, úctu a věrnost až do smrti. O lásce však píše svatý Pavel, že nikdy nepřestává. Tak smrtí jednoho z manželů získává láska druhého jinou podobu. Může se projevovat modlitbou za zemřelého, kterému je tímto způsobem možné pomáhat k dosažení plné blaženosti v nebi. Může se věnovat společným potomkům. Může se věnovat dobročinnosti, která přispívá k šíření lásky vůbec, a taky oslavě Boha, která je nejvyšším projevem čisté lásky. Pokud se znovu vdá, aby žila pro novou rodinu, neudělá chybu. Pokud zůstane sama, je dobře, když dále rozvíjí svou lásku i úsilím o svatost, aby její modlitby za zesnulého manžela byly tím účinnější a aby také rostla její naděje na společné shledání v Boží slávě."

+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký 

Zveme Vás:

Podzimní festival
duchovní hudby Olomouc
(22. 9. – 20. 10. 2019)

www.podzimni-festival.cz

 

III. pouť psychologů
psychiatrů a psychoterapeutů
(19. 10. 2019)

Tentokráte do rodiště Magdy Arnoldové.
 

Misijní Neděle
(20. 10. 2019)

www.missio.cz

 

Burčákový pochod
(5. + 12.10. 2019)

Zveme Vás všechny na 43. ročník "Burčákového pochodu"
 

Rozkvetlé památky v Olomouci
(9. 10. 2019 )

Rok se s rokem sešel a opět tady máme podzimní Flóru a s ní Rozkvetlé památky v Olomouci

 

Koncert štípských varhaníků
(13.10. 2019)

Neděle 13. října v 17.00 hod. Účinkují štípští varhaníci. Host: Hana Puype – flétny.
 
 

Plán akcí na rok 2016

 

Plán akcí na rok 2017

 

Plán akcí na rok 2018

 

Plán akcí na rok 2019

 

Další informace, odkazy

 

Napsali o nás

 

Nástěnka

 

Prosba o modlitbu


 • Kdy začíná mše svatá? (Liturgie - 120" o liturgii - Mše svatá 1)


 • Vstupní zpěv (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 2)


 • Modlitby za déšť


 • Svatodušní novéna


 • Modlitba za kněze na přímluvu sv. Jana Vianneye


 • Modlitba za nová kněžská povolání


 • Modlitba za nové kněze


 • Modlitba Matky Terezy za kněze


 • TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ (7. – 14. dubna 2019)


 • Modlitba za nová kněžská povolání


 • Modlitba za kněze na přímluvu sv. Jana Vianneye


 • Francouzská modlitba o pokoj


 • Novéna k P. Antonínu Šuránkovi


 • Modlitba za naše děti a rodiny


 • Urbi et Orbi 2018


 • Modlitba bl. Alžběty od Trojice


 • Papež František změní apoštolát modlitby


 • Litanie ke sv. archandělu Michaelovi


 • Vysoká cena modlitby
 • Odkaz


 • Kající litanie
 • Odkaz


 • Naléhavý úmysl papeže Františka (Srpen 2018)


 • Naléhavý úmysl papeže Františka (Červenec 2018)


 • Homílie arc. Jana Graubnera, Velehrad 5.7.2018


 • Duše Kristova


 • Novéna odevzdanosti
 • Odkaz


 • Odkaz na Svatodušní novénu
  P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm
 • Odkaz


 • Panna Maria Matka církve


 • Modlitba za mír a usmíření mezi národy


 • Pastýřský list Velikonoce 2018


 • Modlitba za rodiny


 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR


 • VÁNOCE 2017
 • přání


 • „Výstup na horu Karmel“


 • Když ti připadá, že jsi na všechno sám


 • Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly


 • Novéna k Panně Marii rozvazující uzly - P. Vojtěch Kodet


 • VÁNOCE 2016
 • přání


 • Papež František ohlásil nově zavedený Světový den modliteb za péči o stvoření, platný pro celou Katolickou církev, jenž se bude slavit každý rok 1.září.
  „Bože chudých, pomáhej nám
  vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
  kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
  Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě,
  kde jsme nástroji tvé lásky vůči všem bytostem této země.“
  Bože milosrdenství, dovol nám přijímat tvé odpuštění
  a předávat tvé milosrdenství do celého našeho společného domova.
  Buď pochválen.
  Amen.  Prosíme o vzpomínku v modlitbě na naši sestru Martu, která je po operaci umělé chlopně srdce a tohoto času se zotavuje v lázních.

  P.Václav Altrichter je po operaci nohou, a v současné době probíhá náročná rehabilitace. Potřebuje naše intenzivní modtlitby. Děkujeme

  Papež František prosí o modlitby za rodiny a migranty, kteří utonuli v noci na 19.4. ve Středomoří při útěku ze svých domovů na italský ostrov Lampedusa.
 • Číst dál…


 • Naléhavě se hledá dárce kostní dřeně!
 • Dopis od nemocné maminky
 • Přidejme k hledání i své modlitby pro nemocnou maminku malých děvčátek. Děkuje Liduška a její přátelé !


  Zveme Vás


 • Poradny Centra pro rodinu Olomouc


 • Znamení kříže (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 3)


 • Pozdrav (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 4)


 • Kontaktní rodičovství - příběh


 • Vojtěch Kodet: Když není čas, dostatek sil ani lásky


 • Kuffa Marián hodová kázeň, Trenčianska Turná 2017


 • Když docházejí síly - Přednáška P. Vojtěcha Kodeta O’Carm


 • Svätý Charbel – film


 • Rozhovor o Společenství vdov a vdovců 7.2.2019 pro TV Noe – Alenka Panáková


 • Martin Jan Stránský: Pozor, IQ dětí se snižuje. A mohou za to sociální sítě


 • Vlídné a laskavé srdce - Vojtěch Kodet


 • Buď, kde jsi - P. Štěpán Smolen


 • Poselství ke světovému dni modliteb za nové kněze


 • Průplav Božího přání – Panama 2019


 • Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči


 • Usilujme o dar pokoje


 • RADIO ZLÍN - Alenka Panáková, předsedkyně spolku Společenství vdov a vdovců
 • Odkaz


 • Představení nově vydané publikace věnované moravskému umělci Jano Köhlerovi
 • Pozvání


 • Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru


 • Rozhovor s otcem biskupem Josefem Nuzíkem
 • Odkaz


 • Půlnoční homílie papeže Františka 2018


 • Zříkám se falešného boha


 • Pro větší slávu pravdivý příběh Kristiády
 • Film


 • Naléhavý úmysl papeže Františka 10-2018


 • Myšlenka papeže Františka na říjen


 • John Powell: „Štěstí začíná uvnitř“
 • Odkaz


 • Výběrové řízení na místo hlavní ekonoma


 • Duchovní myšlenky na srpen


 • Aktuality z Centra pro rodinu Olomouc


 • Devítidenní novéna k Panně Marii


 • Proč se modlíme Novénu k Neposkvrněnému Srdci PM


 • Aktuální nabídka z Centra pro rodinný život (květen)


 • Pastýřský list


 • Misijní pouť


 • Aktuální nabídka z Centra pro rodinný život (duben)


 • Nabídka akcí Eljon 2018


 • Aktuality z Centra pro rodinný život


 • Z deníčku sr. Faustyny Kowalske


 • Časopis Rodinný život


 • Duchovní víkend pro ženy


 • Oblastní charity v naší republice připomínají všem občanům tuto výzvu


 • Požehnání adventního věnce...


 • Historie adventního věnce


 • Skvělý vánoční dárek kniha Máma na roztrhání
  objednávejte u nás za cenu 200kč
 • Nová kniha fejetonů


 • „Advent a vztahy mezi manžely“
  P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm
 • Odkaz


 • ODKAZ NA FILM CHATRČ
 • Film


 • Homílie při svěcení nových biskupů


 • První soboty v měsíci


 • Uzdravení Elias Vella


 • Fatima - Poslední tajemství
 • Film


 • Jan Werich - velká osobnost našeho divadla
 • Čochtan vypravuje


 • Poutě na SVATÝ ANTONÍNEK_2016
 • odkaz


 • Duchovní obnova, vede P.Elias Vella, Sv.Antonínek
  19.-24.června 2016
 • odkaz


 • Svatý Antonínek, 15:00 mše svatá, slouží novokněz P. Josef Slezák, 15. května 2016
 • odkaz


 • ZÁJEZD NA TURZOVKU
  sobota 23. dubna 2016
 • odkaz


 • Zveme všechny na již tradiční noční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn.
  (11. 3. 2016 - 12. 3. 2016)
 • odkaz


 • Zveme vás k poslechu poutavého příběhu malého, těžce nemocného chlapce. Oskar má leukémii a růžová paní z nemocnice se mu stává přítelkyní, která mu odhaluje velikost Boží lásky. I přes smutný závěr je celý příběh povzbuzením na cestě víry. Přejeme pěkné chvíle při poslechu.
 • odkaz mp3


 • UPLEŤ ČTVEREC ! Výzva pro všechny milovnice ručních prací <
 • odkaz


 • Společenství vdov a vdovců nabízí pomoc všem, kteří ztratili svého životního partnera, cítí se osamělí, hledající a potřebují pomoc ve svých starostech
 • odkaz


 • TERAPIE SMÍŘENÍ NEST
 • odkaz


 • Zveme vás na zajímavou a působivou besedu se dvěma psychology o hledání a nalézání smyslu života.
 • odkaz


 • Zveme k modlitbě novény "K Božímu milosrdenství", která se začíná na Velký pátek a končí před druhou velikonoční nedělí. Ustanovil ji sv. Jan Pavel II, 30 dubna 2000
  odkaz:
 • novéna

 •  

  Starozákonní vdova RÚT

  #  Pohanka Rút (Rt 1,1–4,22)


  Příběh o Rút najdeme v samostatné knize Bible stejného názvu.
  Autor je neznámý a doba vzniku se klade do 12.–11. st. př. Kr.
  V hebrejské Bibli je tento romanticky laděný příběh částí tzv. Spisů, sestávajících mimo jiné i z 5 svátečních svitků, které byly a dodnes jsou, čteny v synagogách o vybraných židovských svátcích.